fbpx

04-Team verslag Arnhems Hart d.d. 04-06-2018

04-Team verslag Arnhems Hart d.d. 04-06-2018

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn ze online wel aangepast met een *****

 

Welkom.

Budget: Is nog niet bekend of het akkoord is. Dit wordt waarschijnlijk a.s. donderdag. (Nog niets vernomen.) EHBO cursus wordt vergoed en het geld daarvoor komt er ook nog aan. Op dit moment staat onze kasboek behoorlijk in de min door de reeds betaalde rekeningen.

Bolwerk: ***** pakken dit verder op. ***** heeft daar al bewoners gesproken. Eerst even met bewoners verder praten op locatie en dan Portaal erbij betrekken. Eerste aanzet zou zijn bij de woningen de logge betonnen randen schoonschrobben en de tuintjes opwaarderen/schoonmaken. De Gemeente heeft geen planning nog voor nieuwe bestratingen e.d.

Diftar: Resterende containers komen er aan deze zomer. Waarschijnlijk per 1/10/2018 kan men deze gebruiken i.c.m. de afvalpas. >Volle containers a/d Betuwestraat zijn gemeld en worden gemonitord door de gemeente Arnhem.

Coehoorn: Vanuit de Coehoorn bewoners wordt gekeken naar mensen die interesse hebben in o.a. sporten, activiteiten e.d. Helaas is door het wegvallen van De Rijnkant een grote invulling weggevallen als een goedkope locatie en ook de bijbehorende voorzieningen. Coehoorn Centraal is te duur om even een activiteit te organiseren maar elke mogelijke locatie in de wijk 6811 vraagt teveel geld. ***** gaat eens verder kijken naar de mogelijkheden voor een vaste plek en voor activiteiten.

Er komen verhalen naar buiten dat men moet betalen voor bv een broodje als men geholpen heeft in het parkje. De uitnodigingen geven aan dat er voor gezorgd wordt aan het eind. Blijkbaar is het parkje geen parkje meer voor de bewoners. Stella verzorgt vaak activiteiten. Vaak krijgen bewoners een scheef gezicht als zij er komen. ***** en ***** gaan een gesprek aan met Coehoorn Centraal. <Afspraak komt nog als beide initiatiefnemers weer terug zijn uit het buitenland>

Evenementen: Het is goed voor de economie en de omzet van Arnhem maar in hoeverre geeft het overlast? En hoe hoog mag bv de overlast zijn als het gaat om decibels? Er is een handboek voor evenementen. Hierin staat per klasse hoeveel bezoekers men max. mag hebben en waar men aan moet voldoen. Ook is er bij Koningsdag een max. aan decibels van 80 tot 90. De ODRA heeft op de decibels dit jaar toegezien, uitslag is nog onbekend.

Sociale Wijkteams: Na het oprichten van “van Wijken Weten” zijn er ook sociale wijkteams gekomen in Arnhem. Deze behandelen de zorgaanvragen die bij hun binnenkomen. Dit kan een melding zijn via een huisarts, ziekenhuis of zorgverlener. Maar men kan ook zelf een aanvraag indienen waarna er een zgn. keukentafelgesprek plaatsvindt.

Ondanks dat er wel aandacht is geschonken aan “van Wijken Weten” blijken veel bewoners er nooit iets van vernomen te hebben. Ook wij als bewonersgroep maken dat vaak mee en moeten het dan weer uitleggen. De aanwezige dames ***** en ***** laten ons de brochure zien dat op diverse plaatsen in de binnenstad ligt.

We geven aan om dit als bewonersgroep de folder te bezorgen van deur tot deur in de wijk 6811 om meer ruchtbaarheid aan  “van Wijken Weten” te geven. Dit kan mooi i.c.m. onze nieuwe flyer die nog gemaakt moet worden.

De wens van Arnhems Hart is dat het sociale wijkteam een vaste plek krijgt in de wijk 6811. (Zorgloket o.i.d.) Dit zou ook mooi op ons (mogelijke) toekomstige vaste plek kunnen. Zodat men in een aparte kamer privé met elkaar kan praten. Momenteel kan men op de donderdagen in de Lommerd terecht, iets wat voor o.a. miva’s en ouderen een belemmering kan zijn.

Wel wordt afgesproken dat het sociale wijkteam vaker aanschuift bij onze buurttafel. Ook dan kunnen bewoners met hun vragen terecht en kan er apart gesproken worden of later op afspraak.

Wijkkrant: ***** heeft contact gehad met oude BBA over hun wijkkrantje hoe zij deze gemaakt hebben. Een krantje elke twee maanden zou weer gewenst zijn zodat ouderen en mensen zonder internet/krant ook meer over activiteiten en andere wijkzaken geïnformeerd worden.

Sight: Er is een gesprek gepland met Sight Landscaping. Deze verzorgen o.a. het schoonhouden van de afvalbakken en onze wijk d.m.v. bladblazers en veegmachines. >> Gesprek heeft reeds plaatsgevonden en zij waren bijzonder spontaan. Als we een knijpactie doen verzorgen zij belangeloos de spullen en halen ook dan het verzamelde afval op. Het spontane gesprek was zo top dat ze zelfs voor een koffie en/of (saucijzen)broodje wilden zorgen. De oproep voor/aan de bewoners zal dan ook binnenkort gelanceerd worden.

Sight wil zelfs een buurttafel bijwonen om te horen wat de klachten maar ook wat de tevreden punten zijn. Ook geven ze dan uitleg waarom, waarvoor en hoe bepaalde dingen lopen en/of schoongemaakt worden. Wellicht zal dit de volgende buurttafel zijn.

Wijkagent: Wie is onze wijkagent?: Er zijn twee wijkagenten eigenlijk in onze wijk actief. ***** en ********** doet meer de Korenmarkt en Rijnkade m.b.t. uitgaansgebieden/horeca. ***** heeft het resterende gedeelte van de wijk. Daarnaast lopen dagelijks ook nog andere agenten rond. ***** is gevraagd om een buurttafel bij te wonen in augustus a.s. Hij was hier niet direct echt happig op vanwege eerdere ervaringen met een bewonersoverleg. Hij komt wel maar gaat niet in op bekeuringen en dergelijke. Hij geeft uitleg op vragen die algemeen zijn en zal max. 45 minuten erbij kunnen zijn. Er zal ook bekeken worden of handhaving Arnhem erbij kan zijn.

Volgende buurttafel is op 2 juli a.s. van 13.00 tot 15.30 uur in ’t Weerd.

 

Afsluiting.

 

©ArnhemsHart.nl

07 juni 2018.

 

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart