fbpx

04-Buurttafel Arnhems Hart 30-06-2021

Corona editie

Buurttafels:
Op maandag 5 juli a.s. starten we weer met de maandelijkse buurttafels. De eerste keer doen we een inloop van 13.00 tot 14.30 uur in Focus Eten+Drinken. Er mogen dan maar 4 tot 6 personen gelijk aan de tafel zitten vanwege de geldende coronamaatregelen. We zitten helemaal achterin omdat daar de beste ruimte beschikbaar is.

Met deze corona buurttafelverslag proberen we je zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van de zaken die de afgelopen tijd speelden in onze binnenstad. Het zou leuk zijn als we de snuitjes van onze binnenstadbewoners weer eens zien tijdens een heerlijk bakje koffie/thee op 5 juli en hun vragen beantwoorden.

Racebaan aka Rondweg:
Inmiddels hebben we een brief uitgedaan naar het CVOM en ministeries (flitspalen) om extra aandacht te krijgen voor de problematiek. De inzet van een drietal flitspalen zou de overlast enorm moeten terug dringen. Volgende week is er weer een gesprek met de ambtenaren over de voortgang. En we wachten natuurlijk het rapport van de VVN nog af. Hierna zal de werkgroep Rondweg weer geheel bijelkaar komen om alles door te spreken.

Ondertussen is er bij de perspectiefnota (a.s. woensdag) een motie ingediend om de 30km zone geheel voor de binnenstad in te voeren. De rondweg is nu 50km/u en de binnenwegen 30km/u.

Racebaan Rijnkade:
Helaas wordt ons verweten dat het hier wel snel kon gaan met ingrijpen en bij de rondweg niet. Maar de situatie is ook niet helemaal hetzelfde. Op de Rijnkade was de veiligheid behoorlijk in het geding. Daarnaast waren er zorgen over de oplopende (nachtelijke) overlast en dealen. En, vergeet niet dat we over de Rijnkade al langer praten dan over de rondweg, en dat de burgemeester zelf de overlast heeft ondervonden. In kader van de veiligheid kan de burgemeester sneller optreden dan bij overlast. De aanpak op de Rijnkade is een proef die al veel bekeuringen heeft opgeleverd, en het is hierdoor veel rustiger geworden.

Door deze rust op de Rijnkade moeten we opmerken dat dit wel wat te merken is op tracé Weerdjesstraat, omdat ze na 16 uur niet meer op de Rijnkade verder kunnen scheuren doen ze dat hier. Echter, beide gebieden hebben ons volle aandacht en we zijn er dagelijks mee bezig. De afvaardiging Rijnkade komt binnenkort bij elkaar om de zaak verder te bespreken. Intussen is in kader van de geplande herinrichting Rijnkade, dit door ons al als extra aandachtspunt op de agenda gezet bij het Rijnkadeberaad.

Coehoorn:
Het pand is gesloopt en er is een best stuk vrij gekomen. Het CPO project heeft nu 14 serieus gegadigden binnengehaald van de 35. Er is best wel meer nieuws hierover te vermelden maar dan is het geen kort artikeltje meer. Op onze website zal hier meer en beter aandacht aan worden geschonken binnenkort. Een lichtpuntje is dat de Vijfzinnenstraat eindelijk nieuwe riolering zal krijgen.
https://arnhemshart.nl/nieuws/coehoorn-van-visie-naar-uitvoer-i/2021

Willemsplein:
Een onderzoek heeft uitgewezen dat de bussen vertragingen oplopen. In een strakke planning is dan ook elke minuut er één teveel en kost geld en zijn er kans op meer opstoppingen omdat men moet wachten. Is het simpelweg op te lossen door beter afstellen van de verkeerslichten? Moet er een bushokje bij? Of moet gewoon het gehele plein op zijn kop zodat het beter ingericht kan worden?

In drie sessies met verschillende stakeholders en gesprekspartners gaat de gemeente dit verder onderzoeken.

Knijpploeg:
Er is veel meer zwerfafval gekomen in de binnenstad. Mensen zijn zich ervan bewust dat een pizza of fastfood goedkoper is dan eten bij een restaurant. Neem daar de nodige drankverpakkingen bij en de afvalbakken zitten zo vol dagelijks. Het waait er dan uit of mensen laten het gewoon op straat liggen en vertrekken weer.

Elke zondagochtend word er al zwerfafval opgeruimd in een groot deel van de binnenstad. En dan praat men nu over 15 tot 20 volle vuilniszakken. Afhankelijk of het zaterdag zomers weer was of toch regen.

We hebben nu ook elke woensdag een knijpochtend gepland van 10 tot 12 uur waar men geheel vrij aan kan deelnemen. Heb je zin en tijd over kom dan gezellig mee knijpen. We vertrekken vanuit de Buurttuin Rodenburgstraat. Op het eind heerlijke koffie/thee.
Lokatie Buurttuin Rodenburgstraat.

Blauwe Golven:
Er is een andere projectmanager gekomen en die moest zich eerst inlezen. Momenteel is men bezig met het uitwerken en tekenen. Dan komt er nog een bewonersavond waarin alles uitgelegd zal worden. Dat men dit jaar al bezig zal gaan betwijfelen we. Volgende week hebben we een gesprek om de stand van zaken te bespreken.

Bestuurskwartier:
Het raadsvoorstel “Ruimtelijke randvoorwaarden Bestuurskwartier” is gepubliceerd. Er zal eerst door de gemeenteraad over besloten moeten worden. De VVE boven Cocomat heeft al vele zorgen geuit naar de gemeenteraad. De projectmanager is druk met gesprekken en het uitwerken van tekeningen en de daarbij horende bedragen.
https://arnhemshart.nl/nieuws/bestuurskwartier-een-groene-oase-en-blauwe-petten/2021

AKU-fontein:
Met de publicatie van het raadsvoorstel konden we eindelijk weer een artikel maken over de AKU. Inmiddels zijn er weer diverse discussies gaande over het voorstel om een fietskelder onder de pergola te maken. “Een aantasting van het monument: en “geheel ontoegankelijk” zijn de meest gehoorde zorgen. Na de zomervakantie zal het in de gemeenteraad besproken worden.
https://arnhemshart.nl/nieuws/opknappen-aku-fontein-bron-van-discussie/2021

Arnhem6811:
Er zijn diverse gesprekken geweest met sommige politieke partijen. We moeten hiervoor nog zaken aanleveren zodat zij hiermee verder kunnen binnen de gemeente. We gaan een aanvraag indienen voor een stichting zodat Arnhems Hart ook sterker komt te staan. Tevens zijn er nieuwe wijkregels opgesteld door het college met nieuwe wijkbudgetten die we nog bestuderen om een brief naar college en gemeenteraad te sturen.

Airborneherdenking:
We hadden eerder een leuke ontmoeting in de Buurttuin Rodenburgstraat met verse soep, Chili Con Carne en andere lekkers. Graag willen we dit jaar weer iets dergelijks organiseren en vragen jullie om ideetjes in te zenden naar redactie@arnhemshart.nl

Zien we je a.s. maandagmiddag in Focus? Loop gerust binnen tussen 13 en 14.30 uur.

©ArnhemsHart.nl
30 juni 2021

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart