04-Buurttafel Arnhems Hart 01-04-2019

04-Buurttafel Arnhems Hart 01-04-2019

Er is veel gesproken en besproken dus even een samenvatting inzake “Tijd voor een praatje”.

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn deze online aangepast met een *****

-Welkom-

Team Leefomgeving CSA:
***** legt uit waar CSA voor staat en zij allemaal doen in o.a. de binnenstad. Een spreekuur is er in De Lommerd (spijkerkwartier) en de vraag vanuit de buurttafel is ook om in het centrum te gaan zitten. Een combi van wijkagent/CSA/zorgteam zou ook in beeld van buurthuis passen. (Dit is ook in de buurthuis omschrijving meegenomen).

***** geeft aan dat ze het zorgteam niet vind werken, ook na de eerdere melding niet. ***** neemt dit mee en zorgt dat er een koppeling komt.

“Tijd voor een praatje”

Voorzieningen:
Gemist worden: huisarts, tandarts, buurthuis, wijkagent spreekuur o.a.
Huisarts/tandarts is al vaak aangegeven in overleggen en ook door CSA en ZorgBelang. Reden is waarschijnlijk voornamelijk het geld voor nieuwe vestigingen. Een locatie is zo geregeld maar de invulling m.b.t. een volwaardig praktijk niet. Hierdoor ziet men ook steeds meer dat er een maatschap wordt opgericht.

Samen met de wijkagent en Arnhems Hart word er een datum/tijd in een weekend afgesproken om eens te kijken naar deze behoeftes. Wellicht ook iets voor de wijkteams zorg en leef om aan te schuiven die dag?

Buurthuis team is al ver gevorderd met de stukken en deze worden aan ***** binnenkort aangeboden. Er is zelfs al een mogelijke locatie op het oog.

Verkeer/veiligheid:
-De binnenstad is (te) druk als het gaat om verkeer. Een bewoner geeft al aan deze te vermijden
vanwege al het verkeer dat er rijdt. Dit is volgens hem de gehele dag door.
-Bij en in Rozet is het vaak raak als het om overlast gaat. Vernielingen, baldadigheid en ruzie.
Handhavers komen en dan zijn ze weg. Handhavers en straatcoaches zijn hier vol op mee bezig.
-Het negeren van verkeersborden is een bekend probleem in de binnenstad.
-Shared spaces is niet helder en geeft vaak ergernissen.
-Ergernis van fietsers/fietsen in winkelgebied.
-Vele fietsen vastgeketend langs reling Sint Jansbeek.
-Fietsenstalling te weinig bv bij Rozet staat het vaak te vol.
-Gevaarlijk kruispunt Langstraat/Rozet vanwege snelfietsroute.

Groen/vuil:
-Missen van afvalbakken op bepaalde locaties vooral op looproutes.
-Hondenpoep.
-Geregeld overbodige kap van bomen.
-Graffiti. De spuit maar raak versies dan.
-Zwerfvuil.
-Illegaal afval bij oc’s. (Bergstraat en Brugstraat dagelijks wel.)
-Weesfietsen
-Meer plantsoenen/bomen gevraagd.

Bij de Platanen (Weerdjesstraat) wordt in het najaar de bladeren en takken opgeruimd door een aantal aanwezige bewoners. Dit na 7x geklaagd te hebben in deze buurttafel. 😉 (Dit is afgelopen week geregeld met De Enk Groenvoorziening.)

Blij:
Op de vraag waar bewoners blij van worden in de stad klonk er: Sint Jansbeek, wonen in de Weerdjesstraat, opvulling Kerkplein, Het Paradijs en de grote stofzuigers (Gluttons).

==
Groenplanning:
-Op Het Paradijs wordt woensdag 3 april a.s. gestart met realiseren van vele geveltuinen.
-Bolwerk bewoners gaan nog eerst elkaar schriftelijk informeren. .
-N.a.v. de vorige buurttafel om meer groen in de Coehoorn. Eerst de Coehoornvisie af en daarna kan
er gekeken worden naar meer groen. Geveltuinen is geen probleem om te realiseren.

Coehoornvisie:
Er komen straks drie overleggen met gemeente en Coehoornbewoners om de visie met elkaar te bespreken en uit te werken. De beloofde rioleringswerkzaamheden blijven nog in de koelkast. Verwachting is dat de rioleringen over vier jaar worden aangepakt.

-In de Vijfzinnenstraat praat men over een putlucht en opkomend rioolwater. (Dit is reeds gemeld en
de gemeente heeft reeds afspraken gemaakt met de meldster.)
-Putlucht in de Bergstraat is bekend komt omdat hier het oude moerriool loopt. (Aldus de gemeente
vandaag. Moerriool wordt momenteel aangepakt en ook de bekende putlucht.)

Knijpploeg:
N.a.v. laatste artikel in de Arnhemse Koerier heel veel pluimen gehad van diverse bewoners ook buiten de binnenstad. Veel vragen over aanmelden en hoe men ook zoiets kan opzetten in hun wijk.
-We nodigen het Spijkerkwartier uit om eens gezamenlijk de wijkgrenzen schoon te maken.

6811:
Er is overleg geweest waar een aantal afspraken zijn gemaakt. Ons budgetaanvraag wordt bij hun ingediend via ons bestuur. Vervolgoverleg medio begin mei.

-We danken ieder voor hun vele inbreng en deze vruchtbare buurttafel-

Volgende buurttafel: Maandag 6 mei van 13.00 tot 14.30 uur in Focus Eten+Drinken.

3 april 2019.
©ArnhemsHart.nl

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart