fbpx

03-Buurttafel Arnhems Hart 08-05-2021

03-Buurttafel Arnhems Hart 08-05-2021

Corona editie

Weesfietsen:
Afgelopen maand is Handhaving Arnhem begonnen in het winkelgebied om de vele weesfietsen en wrakken te kenmerken met een label. Als ze er na een week nog staan, worden ze afgevoerd. Inmiddels zijn er al wat plekken opgeruimd, eerst het winkelgebied en daarna worden de omringende straten aangepakt. Ook in andere wijken is men bezig met een grote inhaalslag.

Rondweg-Rijnkade:
Er is een grote controle gehouden in- en om de rondweg die we kennen als ‘racebaan’. Diverse bekeuringen zijn er uitgedeeld maar ook voertuigen aangemeld voor een WOK. WOK staat voor Wachten Op Keuring. De eigenaar moet zijn voertuig dan aanbieden voor een herkeuring zodat deze alsnog weer de openbare weg op mag.

De controle gaf, naast de bekeuringen en positieve aandacht, ook veel vragen uit de andere wijken. Het race-probleem is niet alleen in de binnenstad maar eigenlijk in heel Arnhem. We hebben deze mensen dan ook doorverwezen naar hun wijkagenten en de gemeente.

Binnenkort is er een eerste gesprek en schouw met de opvolger voor mobiliteit. Hierin worden de problemen besproken inzake de gehele Rijnkade. Inmiddels is deze na de afsluiting weer in beeld als een top locatie om te racen, dealen, intimidatie, overlast e.d. Tevens is bekend dat de aangrenzende ondernemers zich daar ook niet aan de verkeersregels houden en kaarten dit (weer) aan.

Inmiddels is duidelijk dat er geen flitspalen komen, dit is bevestigd door het CVOM. Een flitspaal kost ongeveer €50.000 en er zijn niet genoeg handhavers hiervoor. De gemeente wil wel gaan monitoren wat de snelheid is in- en uit de Willemstunnel.

Na het eerste gesprek gaan we verder om de gemeente Arnhem erop te wijzen dat er toch daadwerkelijk maatregelen genomen moeten worden. We zijn zeer blij met de controles maar we worden nog veel blijer als die 15% hardrijdend en knallende aso’s dalen naar bijvoorbeeld 5%. De werkgroep Racebaan zal dit gesprek voorbereiden en wellicht is er toch een hardere actie nodig. We pleiten ook voor een goed onafhankelijk onderzoek naar omgevingslawaai in de woningen.

Ondertussen blijven Verkeersteam ON en politie Arnhem geregeld laseren en controleren wanneer de werkzaamheden dat toelaten. Men heeft lasercontroles gehouden op de singels en op de Rijnkade is onlangs een bestuurder zonder rijbewijs aangehouden.

Afval-diftar:
Door de uitkomst van het referendum zullen inwoners meer gaan betalen aan afvalstoffenheffing, diftar is verleden tijd. Momenteel ligt er een voorstel aan de raad dat op 12 mei a.s. behandeld wordt. De containers kunnen dan zonder afvalpas geopend worden en men mag er alles in doen. Tevens zullen alle restafval containers weer een 90 ltr inhoud krijgen. We hopen dat de echte diehards hun afval blijven scheiden zodat we in 2022 niet nog meer gaan betalen. Hoe meer er afval goed gescheiden zal worden des te lager de heffing die men gaat betalen. Mocht de raad het voorstel goedkeuren gaat dit per 1 juni a.s. in.

Voorstel: De afvalstoffenheffing bedraagt:
– januari t/m mei 2021: Vast tarief per huishouden € 67,75 en per 30-liter-zak restafval € 0,80
– juni t/m december 2021: Eénpersoonshuishoudens € 131,95 – Meerpersoonshuishoudens € 176,40

Diftar heeft veel geld gekost en het zal met de nieuwe aanpassingen alleen nog maar meer worden. Wij willen graag eens het kostenplaatje in zijn geheel weten en zijn voornemens om dit te gaan uitpluizen.

Coehoorn:
Er is een gesprek geweest met de Soleiflat om te kijken of zij gebruik willen maken van het dakterras als plot 3 opnieuw gebouwd is. Vanwege overlast en kans op ongenodigde gasten zien zij hier vanaf.

Voor plot 3 zijn er 5 mogelijke ontwerpen gemaakt en gaat deze kavel medio begin juni a.s. in de verkoop. Het CPO project is nog steeds bezig met het werven van potentiële kopers, alhoewel er bij hun twijfel is over de bouwplannen en herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast is het stikstofprobleem en de huidige corona ook wel een hindernis.

Door het weghalen van de omheining van het Coehoornpark kwam er heel veel zwerfafval tevoorschijn. We hebben de projectmanager verzocht om dit in de gaten te houden en de aannemer(s) te laten opruimen.

Bestuurskwartier:
Er wordt nog steeds gerekend en vele gesprekken gevoerd. Met name de geplande ondergrondse parkeergarage onder de Markt is een behoorlijke kostenpost. Een risico van miljoenen en die zeker een 50 jaar moet meegaan.

De gesprekken om het politiebureau naast het oude Gelders Archief te vestigen struikelen tevens geregeld over het geldbedrag. Ze willen heel erg graag maar er zit een flinke kostenplaatje aan. Als 112 is verhuisd naar Apeldoorn is er ruimte over in het huidige pand aan de Beekstraat. Terwijl men aan de Westervoortsedijk met ruimtegebrek zit.

Arnhem6811:
Er is een brief namens inwoners naar het college en gemeenteraad gegaan, dit op verzoek. We wilden eerst niet de brief openlijk verspreiden vanwege persoonlijke namen e.d. er in. Echter vanuit de raad is deze wel her en der verspreid en daarom is deze daarna via onze inwoners mailinglist verzonden. Tot op heden heeft het college en de raad niet gereageerd. Een herinnering zal t.z.t. verzonden worden.

Buurthuis:
Zoals verwacht is ook de tweede aanvraag afgekeurd. Een politieke partij gaat dit bespreken binnen hun partij omdat zij hier vreemd van opkeken. Op de eerste afkeuring hadden we een bezwaar ingediend (aug. 2020) welk nog steeds niet was bevestigd/behandeld. In het tweede bezwaar is alles samengevoegd en digitaal ingezonden zodat het nu geregistreerd is.

Vergroenen:
Er komen steeds meer (aan)vragen voor het vergroenen binnen via ons. Een hele goede zaak vooral omdat het om vergroenen in de volle grond gaat. Diverse tips en handwerk is er al weer gegeven de laatste maanden. Dit jaar zal er weer een prijs zijn voor de “Beste Binnenstadtuin 2021” waar ook deze nieuwe initiatieven kans op maken. Binnenkort hebben we een afspraak met de gemeente inzake de Markt beter te vergroenen. (Update: Inmiddels is Sight bezig gegaan met opschonen.)

Leefbare wijken:
Deze bijeenkomst werd online gevolgd door veel ambtenaren en helaas maar vier inwoners van de binnenstad. Een best wel treurig resultaat en met basis de oude cijfers van 2019. Dit jaar zal er wederom een enquête gehouden worden waar de inwoners van de binnenstad aan kunnen meedoen. Verwacht wordt dat deze, door de corona, geheel anders zal uitvallen. Verder wel een leuke sessie gehad maar geen daadwerkelijke resultaten en input om verder wat mee te doen voor de gemeente. De slechte (email) communicatie was wellicht de oorzaak.

Corona:
Langzaam aan komen er versoepelingen maar dat betekent ook meer drukte. We zien weer overvolle parkeerplaatsen en rijen voor de winkels staan. Vooral als het droog en zonnig is dan is er van de 1.50 mtr afstand niets meer over. Alhoewel iedereen een eigen mening heeft over versoepelen en de coronamaatregelen is het altijd zeer verstandig om je gevoel te volgen en drukte te vermijden. Alhoewel dit niet altijd mogelijk is als je echt iets moet halen.

Rijnkade:
De gesprekken lopen gewoon door en het Waterschap Rijn & IJssel (WRIJ) heeft de vergunningen aangevraagd. Komende tijd zal er bodemonderzoek worden gedaan en proefsleuven gegraven. Het WRIJ gaat in contact treden met de Vve’s, ondernemers en andere inwoners/eigenaren voor meetpunten. D.m.v. de meetpunten kan straks goed gecontroleerd worden op mogelijke scheuren en/of verzakkingen. Men wil daarvoor de oude meetpunten gebruiken die indertijd zijn geplaatst voor de onderkade. Ook kan er, binnen en buiten, op verzoek foto’s gemaakt om alles goed in kaart te brengen, bij mogelijke schade is het dan beter aan te tonen.

Het verkeersbesluit is helaas nog niet gepubliceerd door de gemeente. Vanuit diverse hoeken is al aangegeven om deze goed te bestuderen en mogelijk bezwaar te maken. Gevreesd wordt dat de (verkeer)veiligheid Vossenstraat>Rijnkade>Roermondsplein in gevaar komt als men straks via deze route op de onderkade kan komen. Het gedeelte Vossenstraat staat nog steeds niet in de planning om aangepakt te worden.

Vandalisme:
De avondklok is verdwenen en sinds die tijd zijn er weer vernielingen gepleegd. Diverse plantenbakken werden onthoofd van hun mooie tulpen en planten uitgetrokken. Inwoners zijn nog steeds de ogen en oren van de politie. En deze verzoekt daarom om te bellen bij het waarnemen van vernielingen, op welk tijdstip dan ook. De schade zal op de dader(s) zoveel mogelijk verhaald worden.

Statistieken:
Momenteel wordt onze website aangevuld/ververst met meer materiaal. Er komt meer informatie op te staan m.b.t. onze binnenstad. Globaal wordt maandelijks de website 40k bekeken en onze Facebook telt wekelijks ruim 10k bezoekers, afgelopen week was dat boven de 13k. Eigenlijk helemaal niet slecht voor een bewonersgroep in Arnhem!

We zien een toename in het kijken/zoeken naar vergunningen/documenten. Alsmede de info over de openbare ruimte/Fixi en politie.

Knijpploeg:
Op woensdag 2 juni a.s. is er weer de maandelijkse knijp ochtend, van 10 tot 12 uur. Aanmelden kan via redactie@arnhemshart.nl Het zou mooi zijn om dit wekelijks te gaan doen met een groep inwoners v/d binnenstad.

©ArnhemsHart.nl
8 mei 2021

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart