fbpx
Buurttafel verslagenDossier & Co

03-Buurttafel Arnhems Hart 06-03-2023

03-Buurttafel Arnhems Hart 06-03-2023

Welkom
Vanwege toename aantal deelnemers van de buurttafel en drukte in de beperkte ruimte van Focus zijn we vanaf vandaag uitgeweken naar Anne&Max. Dit wordt nu onze vaste locatie elke eerste maandag van de maand.

-Verslag van 06-02-2023 is goedgekeurd

Stichting Arnhems Hart i.o.:
Er zijn twee inlopen geweest om alle stukken fysiek in te zien. De stukken waren ook online te bekijken. Ze zijn her en der aangepast op verzoek van de aanwezige inwoners. Het beleidsplan wordt deze week nog bijgewerkt. Na het overleg en toezeggingen is de uitslag positief, de akte van oprichting zal op vrijdag 17 maart a.s. getekend worden bij de notaris. Dan komen de stichtingsakte en (beleids)documenten online te staan.

-voortgang:
Eerst de puntjes op de i voor de bestuursleden m.b.t. mailaccounts, bijpraten lopende projecten, documenten e.d. – Afwikkelingen bewonersgroep (aftreden/kas/e.d.). –Nieuw logo. -Er komt een gesprek met de wethouders (van wijken weten en wijkwethouder), hier zullen we ons voorstellen en in gesprek gaan over bv subsidie. – We gaan ons voorstellen aan de raadsleden en overhandigen de voorzitter de stukken van de stichting. –Griffie krijgt de stukken om te registreren in iBabs. – De ANBI status zal uitgewerkt en aangevraagd worden. – Komt een persbericht voor de gesprekspartners en media. – planning voor evenementen/activiteiten om kostenplaatje te krijgen. –

Projecten:
Bushalte Rijnstraat: mooie beplanting maar wel veel klimmers. Dit gaat elkaar in de weg zitten. Tevens zijn de punten van het betonijzer niet afgeknipt, dit is gemeld.
Blauwe Golven: De fontein zal als eerste in één stuk aangepakt worden door Rots.
Rijnkade: Planning is om op drie plekken in oktober 2023 te starten. Er is een bouw-app online die gedeeld zal worden.
Coehoorn: CPO (plot2) start oktober 2023. De bouwvergunningen zijn nog niet rond.
Singels: Nog steeds her en der slecht afgewerkt. De bankjes worden wat meer verplaatst. Nu staat het merendeel aan de buitensingelzijde. Groenvakken worden later nog opgepakt.
Arien Verhoefstraat: Er is gestart met vergroenen zonder de toegankelijkheid te bekijken. APCG en Arnhems Hart gaan hierover verder in gesprek met de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt dat bij elke (groen)project, in de openbare ruimte de toegankelijkheid mee te nemen.

Koningsnacht- en dag:
De aangevraagde lokaties zijn gepubliceerd met de straten/plekken. We hebben indertijd, en jl. weer, onze zorgen kenbaar gemaakt n.a.v. editie 2022 en verzocht om antwoord. Er worden daarover nog vragen gesteld door de gemeenteraad. Confetti is niet meer toegestaan en er komen extra afvalbakken. Daarnaast zal de gemeente meer toezien op etenskraampjes die de rotzooi achter laten. Alle soorten overlast kan men direct melden via Fixi onder optie Handhaving en Overlast. Natuurlijk houden wij weer diverse rondjes en een enquête op het eind.
>> Evenementenvergunningen koningsdag-en-nacht 2023 <<

Horecavergunningen:
Er is een verschuiving merkbaar en terrasvergunningen worden weer aangevraagd. Door de verhoogde prijzen voor inkoop beginnen sommige ondernemers het moeilijk te krijgen of stoppen er mee. Dit is een landelijke trend. Toch komen er ook weer nieuwe bij of is er sprake van een overname.
>> Online horecavergunningen <<

Staat van de Stad 2022:
De nieuwe staat weer online met veel informatie over de staat van onze stad.
>> Online Staat van de Stad 2022 <<

Landelijke opschoondag:
Op zaterdag 18 maart a.s. is deze en er zijn al aanmeldingen binnen. Wie een knijpertje mee wil doen kan zich aanmelden via: redactie@arnhemshart.nl Het is van 10 tot 12 uur en aansluitend koffie/thee met wat lekkers bij Anne&Max.

(zwerf)afval en groenonderhoud:
Er is nog steeds geen echte voortgang over het schoonmaken en groenonderhoud in de binnenstad. We merken dit heel erg goed en zien een toename aan (zwerf)afval. Vooral zaterdag t/m woensdag is het een puinhoop. Bijplaatsingen nemen weer toe vanwege volle ondergrondse containers maar ook laksheid. Klachten horen wij veel maar ook bij de gemeente komen ze binnen. We gaan de wijkwethouder en wijkbeheer hier ook op aanspreken en lopen momenteel extra rondes om de binnenstad meer schoon te houden.

Plantenbakken:
De plantenbakken/schalen van de gemeente worden na het Koningsfeest geledigd. De bollen gaan weer in de buurttuin Rodenburgstraat. De planten die goed zijn worden opgeslagen tot alle bakken leeg zijn. Op een zaterdag zal er een moment zijn dat ze gratis weg worden gegeven aan een ieder die belangstelling heeft. Uitgifte is in de buurttuin en wordt verzorgd door Arnhems Hart. Datum komt nog.

Habitat Delfos Huis:
Er gaan ondertussen rare verhalen over Habitat Delfos rond. De berichten die ons bereikten waren niet leuk en overdreven. Op onze uitnodiging zijn zij volgende maand aanwezig om de aanwezigen bij de buurttafel meer te vertellen wat het exact gaat doen en hoe het de buurt zal betrekken. Eind 2022 is er een persbericht verzonden:
>> Persbericht online van Habitat Delfos Huis <<

Wijkagenten:
-Hyena-actie heeft weer diverse bekeuringen opgebracht.
-Er zijn laatst een aantal zakkenrollers in de stad en op Arnhem Centraal betrapt. Mede door een actie van politie in burgerkleding.
-Er komen verkeer(overlast) controles in/rond de binnenstad. Deze gaan weer regulier plaats vinden waarbij naar alle soorten overtredingen zal worden gekeken.

Rondvraag:
-Geen vragen.

Volgende buurttafel op maandag 3 april 2023 bij Anne&Max in de tuinkamer, starten stipt om 13.00 uur.

©ArnhemsHart.nl
7 maart 2023.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart