fbpx

03-Buurttafel Arnhems Hart 04-03-2019

03-Buurttafel Arnhems Hart 04-03-2019

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn deze online aangepast met een *****

-Welkom-

Team Leefomgeving CSA
Deze komt alleen als er echt punten zijn voor hun op de agenda. Ze krijgen teveel aanvragen om aanwezig te zijn en filteren deze. De buurttafel heeft altijd punten die ook voor hun belangrijk zijn. Daarnaast hebben ze een jaar geleden toegezegd om ook steeds aanwezig te zijn. Bij afwezigheid wordt dat ook gewoon vermeld in de notulen. Ook zij krijgen deze maandelijks per mail.

Budget
***** en ***** hebben laatst een gesprek gehad en er komt een gesprek met Arnhem6811. Een gesprek kan altijd zoals we eerder in de buurttafel hebben besproken. Wat daar verder uit komt weten we nog niet. Dit wordt ook eerst weer besproken in de buurttafel. De genoemde feiten in de afgelopen buurttafels worden in het gesprek meegenomen.

We willen i.i.g. geen KLM-Air France constructie en de grote kracht ligt bij ons ook in het nauw betrekken van bewoners. Daarnaast houden we van korte lijnen met bv ambtenaren.

Hierdoor ligt ook nog steeds ons jaarbudget van €7000,- stil helaas. En kunnen we nog steeds geen activiteiten organiseren in de Arnhemse binnenstad. De buurttafel wordt nog wel steeds vergoed.

Vergroenen
Er is een wens om in de Vijfzinnenstraat een vijftal bomen te planten. Helaas liggen op deze plekken net veel kabels en leidingen. Hier kwamen we achter met de schouw voor de oc’s op die plekken. Voor Coehoorn wordt wijkbeheer uitgenodigd om te kijken naar verdere mogelijkheden.

Op woensdagochtend (6 maart a.s.) worden de boomsingels in de Vossenstraat ingeplant. ***** helpen mee. ***** gaat op de donateurscontract met de gemeente.
Zie ook:Facebook met foto’s inplanten.

-Geveltuinen Paradijs wordt uitgetekend op de grond v/d bewoners en in maart ’19 gerealiseerd.
-Inzake Bolwerk is van de bewoners tot op heden nog niets vernomen.

Op 13 maart a.s. is er een overleg inzake het gemeentelijk bomenbeleid. Start is om 18.30 in Molenplaats. Aanmelden via: bomenplan@arnhem.nl of 0900-1809.

Gebiedsvisie Coehoorn
Deze is rond en kan verder uitgewerkt worden. De wethouder heeft in een memo (nogmaals) toegezegd dat bewoners uitgenodigd worden om mee te praten. Ook zijn er twee amendementen nog aangenomen. (Buiten de lijntjes & verlaging parkeernorm)
Zie ook: Coehoorn

Stichting & buurthuis
Oprichtingskosten zijn €400,- excl. BTW. Bestuur gaat daarover nog praten gelijk met verdere behandeling buurthuis. Ondanks het aankomende gesprek gaan we gewoon verder met Arnhems Hart en ook met de afspraken en planningen.

Fietsen/scooters diefstal
Momenteel zijn we bezig met het kijken naar oplossingen samen met handhaving en de politie. De meest rijke gebieden zijn J. v. Doornplein, Willemsplein, G. Rijdersplein en langs het Nieuwe plein tot aan CS Arnhem.

De gedoogde fietsenstalling t.o. Pathé verdwijnt per 28 maart a.s. Men kan dan in de fietsenstalling van Arnhem Centraal terecht of de fietsnietjes tussen De Beren en de Rabobank.

Op Arnhem Centraal worden wekelijks al fietsen en scooters verwijderd naast Spar Centraal.

Weesfietsen en wrakken worden straks na 28 dagen opgehaald door AFAC. Dit gaat in op 14 maart a.s. want dan is het ook geregeld via een wijziging in de APV. De weesfietsen worden momenteel extra gelabeld en op foto gezet.

Knijpploeg
Tijd weer eens om heerlijk een frisse neus te halen en een stuk schoon te maken. En wel op dinsdag 26 maart a.s. om 10.00 uur verzamelen bij Spar Centraal. 6 bewoners melden zich nu direct aan.

Wijkagent:
Wijkagent ***** hebben we uitgenodigd om met de aanwezige bewoners in gesprek te gaan over wat erbij hun leeft in de binnenstad. Maar ook om de mening en verhalen van haar te horen.

Naast ***** is nog een andere wijkagent werkzaam en namelijk *****. ***** is meer voor het horecagedeelte zoals de Korenmarkt, Rijnkade en Jansplaats. Naast de horecaondernemers is zij er ook voor de bewoners in dat gebied en spreekt beide partijen dan ook geregeld.

***** heeft de resterende gedeeltes van de wijk en is er voor bewoners. Hij had vanochtend via een appje laten weten vrij te zijn. Bewoners geven aan om hem toch eens te willen zien en kennis mee te maken. Want zij kennen deze wijkagent totaal niet en of hebben van hem gehoord.

Bewoners spreken in deze buurttafel veel over illegaal afval en rotzooi, iets wat maandelijks wel ter tafel komt. In Coehoorn wordt vaak naast de oc’s gedumpt en wanneer het opgehaald is staat er weer nieuw afval er naast. Vorige week heeft dat al tot een brandje geleid in de Bergstraat. ***** neemt dit mee naar de handhaving om hier meer toezicht op te houden en bewoners worden verzocht om dit steeds te melden bij de gemeente.

Wanneer we het hebben over de Korenmarkt vinden bewoners deze zeer onaantrekkelijk, vies en niet groenig. Zowel ***** als Arnhems Hart zitten maandelijks in het Korenkwartieroverleg om zaken aan te pakken. Eerder was er een conciërge maar deze is uit geldgebrek na 6 maanden weer verdwenen.

De gemeente wil ook een verbetering in het gebied en hierdoor wordt Discotheek Manhattan al omgebouwd tot appartementen met daaronder dag (horeca) zaken. Volgens de aanwezige bewoners is er teveel horeca in de binnenstad en breidt dat ook meer uit door de vele nieuwbouw richting de Rijnkade. Daarnaast sluiten diverse zaken weer vanwege faillissement.

Uitvoerig wordt ingegaan op (buren)overlast in de buurt en vermoedens van gebruikers/dealers. Vanwege privacy e.d. doen we hier geen verdere mededelingen over in de notulen. Aangeraden wordt om contact op te nemen met de wijkagent of politiebureau (0900-8844). En natuurlijk bij nood 112. Elke melding wordt vertrouwelijk behandeld en kan men eventueel een dossier opbouwen.

De wijkagent heeft ook geregeld overleg met diverse instanties w.o. ook met verhuurders van sociale woningen. Dit heet het OZO overleg (Overlast en Zorg Overleg). Hierin worden diverse zaken besproken en zo nodig wordt er actie ondernomen.

De wijkagenten hebben geen spreekuur in de binnenstad, wat ze wel heel graag willen opzetten. Eerder was er al gekeken naar een klein pandje in de buurt van het Gele Rijdersplein. ***** en ***** gaan dit nog eens verder uitwerken. (is afgesproken na de buurttafel.)

De aanwezige bewoners krijgen via de mail de gegevens van ***** om haar rechtstreeks te kunnen benaderen met problemen en/of vragen. Op onze website komen ook de emailgegevens van beide wijkagenten.

We danken ***** voor haar inzet en tijd om bij deze buurttafel te zijn.

Volgende buurttafel op maandag 1 april 2019 om 13.00 uur.

©Bewonersgroep Arnhems Hart
5 maart 2019.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart