fbpx
Buurttafel verslagenDossier & Co

02-Buurttafel Arnhems Hart 06-02-2023

02-Buurttafel Arnhems Hart 06-02-2023

Welkom

-Verslag van 02-01-2023 is goedgekeurd.

Wijkonderhoud:
Wijkonderhoud is het eerste aanspreekpunt voor ons wijkonderhoud in de binnenstad. Veel (Fixi) meldingen over losse bestrating, aangereden paaltjes, groen- en zwerfafval komen bij wijkonderhoud terecht.
Update aanbesteding groen/afval: Er komt geen nieuwe aanbesteding dit jaar. Wijkonderhoud gaat kijken naar wat van Dalen en Sight kunnen. Sight voor groenonderhoud en van Dalen voor afval bv. De huidige inzet blijft t/m maart a.s.
Grof afval: Er wordt gesproken over de dagelijkse bijplaatsingen bij ondergrondse containers (OC). In de Bergstraat is dit elke dag vaste prik, ook pallets worden hier en daar gedumpt. Camera’s bij de OC hotspots zou een oplossing zijn maar dat mag niet vanwege de privacywet. Het is één van de grootste ergernis die we in onze raadsbrief hebben staan en gaan hier de wethouder op aanspreken. Momenteel is er een burgerberaad actief over afval waarin ook inwoners van de binnenstad zitten.
Serviceploeg: Het A-team is helaas verdwenen en nu is er maar zeer beperkt een serviceploeg voor +/- drie dagen in de week. De service ploeg is er om bv kapotte afvalbakken te vervangen, losse bestrating te repareren, zitmeubilair te vervangen. Er komt een nieuwe vacature hiervoor.
MediaMarkt/Velpersingel: Hier wordt nog asfalt verwijderd. Indertijd is er vanwege overlast de bank verwijderd maar wens is om er weer een te plaatsen.
Fixi meldingen: Graag melden per keer, en geen verzameling van meldingen in één Fixi melding doen. Dan blijft er een hoop liggen. Elke Fixi melding wordt (apart) doorgezet naar de diverse ambtenaren om op te lossen.
Eusebiusbuitensingel/Apeldoornsestraat: Het stukje grasveld zal meegenomen worden in aanleg. met wellicht de verwijderde afvalbak, bij het notariskantoor, aan deze zijde te plaatsen.

Kascommissie:
Vandaag heeft de kascommissie onze boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. Men kan altijd om inzage van het kasboek 2022 vragen, op afspraak. Het restant uit het wijkbudget (€2025,-) zal na aftrek van de kosten binnenkort worden teruggestort aan de gemeente zoals is aangegeven.

Brief met aandachtspunten:
De brief naar het college, raadsleden en fractievolgers ligt nog ter controle. Bekeken wordt hoe de zes pagina’s ingekort kunnen worden. Opsomming van de opgehaalde aandachtspunten worden tijdens deze buurttafel besproken.

Projecten:
Vijfzinnenstraat: De acht parkeerplaatsen worden bebouwd met woningen. De hoogte zal in lijn zijn met de naastgelegen woningen. Projectontwikkelaar had moeite om de juiste ambtenaren te spreken en zal, wanneer er meer bekend is, ook de buurt informeren. Er zijn nog geen vergunningen aangevraagd. – De werkzaamheden lopen uit vanwege de kabels/leidingen die onder de weg door lopen en zullen naar verwachting rond juni 2023 klaar zijn. Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd.
CPO project (plot 2): Men heeft CPO meer tijd gegeven om dingen op orde te stellen. Ze gaven aan zeer positief te zijn over de huidige voortgang maar dat horen we al maanden. De parkeerkelder is in overleg met de gemeente al gehalveerd.
Coehoorn nieuwbouw (plot 1): Bouwtekeningen zijn geheel klaar maar men is nog bezig met het laatste stukje, o.a. de financiële kant.
Kiek Duirdan! (plot 3): Men verwacht in oktober a.s. te gaan slopen als alle vergunningen binnen zijn en de vleermuizen zijn vertrokken. De ontwikkelaar wil ook graag het pand Nieuwe Plein 7 erbij kopen en is met deze eigenaar in onderhandeling.
Janssingel: Bankjes/prullenbakken staan er weer. Men zal de half-verharding op sommige plekken, o.a. randen/verzakkingen, nog verbeteren. De vier plantvakken worden nog niet meegenomen. Er komt een wandeling om te kijken naar hoe de bankjes/afvalbakken staan.
Koepelkerk: Grondwerk/bestrating is klaar. Men heeft de nieuwe bomen geplant.
Rijnkade: De rij platanen zijn afgelopen week verwijderd en opgeslagen. Er moet binnenkort nog een waterleiding vernieuwd/verplaatst worden. De voorbereidingen zijn nu echt gestart.
Bushalte Rijnstraat: Bezig met de nieuwe aanplant. Half maart zal de nieuwe trap komen. Verwachting is om op 19 april a.s. het met een feestje op te leveren. Aan tafel wordt aangegeven niet blij te zijn met de bewegingsruimte voor voetgangers.
Bolwerk: Bolwerk zal bekeken worden om geheel aan te pakken met nieuwe bestrating e.d. Ook zal gekeken worden om een gedeelte bestrating (achterstuk) om te toveren bij de naastgelegen parkeerplaatsen. Samen met gemeente en aanwonenden verlenen we onze fysieke bijdrage hieraan.
Beekstraat: Bij de vier bomen wordt een verhoogde rand (plantvak) gemaakt vanaf 6 februari a.s. De wortels drukken de bestrating omhoog en het is ook een grote zooi er omheen met fietsen en afval. De fietsnietjes worden aan trottoirzijde geplaatst en er komt een grotere afvalbak.
AKU-fontein: Op 14 februari a.s. is er een informatieavond in de Koepelkerk over de voortgang. Lees ook: https://wp.me/p7UMtq-6pV

Kapvergunning:
-Jansbuitensingel 1x boom gekapt met vergunning: https://wp.me/p7UMtq-6qv
Tijdens de werkzaamheden bleek dat de boom te slecht was en zou kunnen omvallen. D.m.v. een noodkap mag men dan als boomeigenaar direct ingrijpen. Een nieuwe is al geplant.
Omschrijving voor noodkap: In de onderstam (onder maaiveld) is er omvangrijke houtrot ontstaan. Daarbij is ca. 52% van de stamvoetomtrek door houtrot aangetast. Omdat het aangetaste deel aan de zuidzijde (windzijde) zit, is er een verhoogd risico op windworp ontstaan.

Discriminatie:
Momenteel loopt de discriminatie campagne waaraan we onze volledige medewerking aan verlenen. Er zijn posters en een campagne video gemaakt om discriminatie te melden bij VizierOost. De komende maand blijven de posters overal hangen in Arnhem en zal men bv op scholen aandacht hieraan besteden. Op 6 maart a.s. om 19.00 uur is er een filmavond in Focus Filmtheater i.s.m. Focus/gemeente/VizierOost/Arnhems Hart. We dragen daar maximaal €100,- aan bij voor consumptie. Tijdens deze buurttafel kon men een folder en armbandje meenemen.
https://wp.me/p7UMtq-6pN

Participatie Duurzaam Mobiliteitsplan en Parkeerbeleid:
De startnotitie inzake een mobiliteitsplan en parkeerbeleid wordt uitgewerkt. Daarna zal een participatietraject gestart worden en kunnen betrokkenen hierover mee praten. Dit wordt zeer breed gedaan met diverse partners maar ook bewoners. Doel is om medio augustus een voorstel te hebben waar de gemeenteraad over gaat beslissen. We verwachten dat er pas in 2024 fysiek gestart zal worden met de uitvoering. Wethouder geeft al aan dat het mobiliteitsplan best wel ingrijpend kan zijn. De gemeenteraad is al zeer verdeeld merkten we tijdens de eerste vergaderingen. De startnotitie staat geheel online waarin ook onze inbreng:
https://wp.me/p7UMtq-6nf

Subsidieregeling groenblauwe initiatieven:
Er is een raadsvoorstel om groenblauwe initiatieven met een subsidie te ondersteunen. Veel verschillende percentages per wijk maar ook de regel dat men het vijf jaar zal moeten behouden. Het is niet echt een pakket voor de binnenstad, helaas. Er waren dan ook veel op- en aanmerkingen de laatste twee vergaderingen. Ook van onze zijde hebben we een schriftelijke inbreng gedaan:
https://wp.me/p7UMtq-6pB

Stadstheater:
Veel vragen waren er op de laatste bijeenkomst. De architect moet alles nog verder uittekenen en rekenen. De naastgelegen parkeerplaatsen verdwijnen vanwege de uitbreiding. Deze zomer start men al met de voorbereidingen zoals kabels/leidingen en kappen van diverse bomen. Aanwonenden zijn bezorgd over de vervallen parkeerplaatsen en oude bomen. Er wordt binnenkort gestart met diverse overleggen waarbij o.a. aanwonenden, APCG en Arnhems Hart betrokken zijn.

Electrische laadpalen/deelauto’s:
Vattenfall heeft de aanbesteding gewonnen om meer laadpalen en pleinen in Arnhem te realiseren. Eind dit jaar gaat de gemeente nieuwe vergunningen verlenen voor elektrische deelauto’s. De gemeente wil meer elektrische deelauto’s en dat juichen we toe.

Update Arnhems Hart:
We hebben met een groep inwoners de toekomst van Arnhem Hart besproken en we willen een stichting oprichten, dit was voor de corona ook al de wens van inwoners.. Met DAAN Advocaten is een heel goed gesprek geweest en zij verlagen het bedrag voor het opstellen van de oprichtingsakte. De stichting zal gaan voor een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), zodat we bv donaties/giften kunnen ontvangen. De huidige kandidaten v/h bestuur worden tijdens de tafel bekend gemaakt en we zijn nog pratende met twee kandidaten. Momenteel zijn we druk met het opzetten van een huishoudelijk reglement die dan samen, met de kandidaten, ter goedkeuring wordt aangeboden. Het huishoudelijk reglement zal zeer uitgebreid worden omdat we met diverse zaken van doen hebben waarin we ons moeten verantwoorden en zo open mogelijk zijn. Op ons verzoek hebben we de wethouders verzocht om het nog één keer te proberen om met Arnhem6811 om de tafel te zitten, we kregen als antwoordt dat ze dit niet zien zitten vanwege de reactie van Arnhem6811 indertijd. Wanneer de stichting officieel is gaan we in gesprek met de wethouders, zij waren i.i.g. zeer positief over het besluit. We hopen op 6 maart a.s. alles te kunnen presenteren.

Wijkagenten:
Op 1 januari jl. is er een werkgroep gestart die bezig gaat met de overlastgevers/verwarde personen. Politie en de gemeente gaan hiermee aan de slag om ze verder in bv een hulpverleningstraject in te krijgen. Dit is vaak niet eenvoudig en zal behoorlijk intensief zijn.

Rondvraag:
-Afvalbak Vijfzinnenstraat komt er niet vanwege eigen terrein Portaal.
-AH Rozet is aangesproken op de vrachtwagens. Ze gaan dit in de gaten houden.
-Parkeergarage Rozet: Hier hangen nu vleermuizen- en zwaluwenkasten.

De volgende buurttafel is op maandag 6 maart a.s. om stipt 13.00 uur. Vanwege de toenemende drukte, en beperkte ruimte is dit in Anne&Max, Bakkerstraat 50 (Tuinkamer),

©ArnhemsHart.nl
7 februari 2023.

Woningen vergunningen:
-Rodenburgstraat 4: Besluit OGOG https://wp.me/p7UMtq-6kH
-Velperbuitensingel 20: Aanvraag omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6ma
-Koningstraat 85: Besluit omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6md
-Varkensstraat 50-1: Aanvraag omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6nr
-Weverstraat 39: Aanvraag omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6nu
-Eusebiusbuitensingel 15: Aanvraag omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6qK
-Zwanenstraat 4: Besluit omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6qN
-Arke Noachstraat 7: Besluit omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6qT
-Varkensstraat 30A: Aanvraag omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6qW

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart