fbpx

02-Buurttafel Arnhems Hart 04-02-2019

02-Buurttafel Arnhems Hart 04-02-2019

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn deze online aangepast met een *****

-Welkom-

Vandaag hebben we ***** en ***** van Stichting Coehoorn Centraal (CC) te gast. Het leek ons een goed om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan over de stichting en ook de laatst besproken Coehoorn visie. De visie die velen vele vragen en ook wel bezwarend vind omdat er geen enkele Coehoorn bewoner bij betrokken was.

De heren leggen uit wat de start tot op heden is van CC en willen ook meer vastigheid in de buurt krijgen. Hierdoor worden panden aangekocht door de stichting en zittende ondernemers. Momenteel loopt er een meningsvormende vergadering die woensdag 6 februari a.s. fase 2 ingaat.

De wethouder heeft als opdracht meegekregen om nog diverse zaken duidelijker toe te lichten en uit te werken bij de stukken. Zo zal hij duidelijk moeten maken wat er allemaal nog gepland en/of ten uitvoer ligt in het gebied. Ook de parkeernorm zal uitgezocht moeten maken om deze eventueel te kunnen verlagen. En hoe worden de zichtlijnen als er gebouwd word.

Door crowdfunding is er geld opgehaald om de oude glas-in-lood ramen door De Helling in een verstevigd kozijn te plaatsen. Deze komen dan t.o. Stella als toegangspoort te staan bij het park. Bewoners hadden liever gezien dat deze in een eventuele nieuwbouw herplaatst zouden worden. Sommigen zijn bang voor vandalisme als de ramen in de toegangspoort zitten. Na de herinrichting van het parkje en openbare groen zal men weer verder kijken.

CC verwacht binnen een half jaar uitsluitsel te hebben over de financiering. Zowel CC als de ondernemers gaan samen, als eigenaar, de panden verder opknappen, onderhouden en verduurzamen. Dit wordt ook opgenomen in de contracten.

Voor de sociale huurwoningen lopen nu gesprekken met Volkshuisvesting. Zij gaan deze woningen aanbieden en beheren.

Allemaal wensen we voortaan een drieluik overleg betreffende Coehoorn. Deze eerste stap heeft ondertussen al behoorlijk het ijs gebroken en smaakt ook wel naar meer. Zowel CC als Arnhems Hart gaan de gemeente vragen om straks een reguliere informatiebrief te maken over de ontwikkelingen. Want informatie op papier doet altijd beter dan online.

We danken de heren dan ook om aanwezig te zijn op deze constructieve buurttafel.

==
Bestuur indeling:
***** heeft zich teruggetrokken dezelfde middag. ***** is nu voorzitter en secretaris en ***** penningmeester. ***** en ***** vullen een gewone bestuur lidmaatschap. Dit alles met toestemming van de aanwezige bewoners op deze buurttafel.

Stichting:
Er is reeds contact gelegd met een notaris die ons verder helpt om Arnhems Hart als stichting te maken. Binnenkort volgt een gesprek met haar om de tekst bij de KvK correct en juist te laten zetten.

Budget:
***** en ***** gaan eind februari a.s. in gesprek over het budget. Er is geen datum gepland met Arnhem6811 dus wellicht komt er ook geen gesprek met hun. We wachten even af.

Vergroenen:
Het Paradijs krijgt ongeveer 15 geveltuinen dankzij onze actie vorig jaar. In maart a.s. worden deze gerealiseerd. De gemeente legt deze kosteloos aan, bewoners planten deze zelf in en onderhouden het.

Ook het Bolwerk wil meer groen en o.a. ook het zelf onderhouden. Samen met Portaal worden er nu ook plannen gemaakt om de voortuinen mosvrij te maken en wellicht met nieuwe planten. Voor het gemeente gedeelte wordt nog over na gedacht door de bewoners.

Voor de drie boomsingels Vossenstraat werpen 5 bewoners zich op om deze te onderhouden. Als heg Berberis. En in de binnenzijde Viburnum met Miscanthus. ***** gaat dan op de adoptieverklaring met de gemeente.

Graag willen we ook weten waar mogelijk in de binnenstad plantsoenen kunnen komen om het mooier en bloeiender te maken. En verder juichen we geveltuinen toe in de binnenstad. Dus kom op met de locaties!

Buurthuis:
De eerste ideeën en ontwerptekst is opgezet. De wethouder is al iets ingelicht over deze ontwikkelingen.

Ondergrondse containers (oc’s):
De resterende oc’s zouden medio mei a.s. komen maar dat is weer uitgesteld tot het najaar. De afsluiting van de huidige containers in Arnhem gaat medio maart a.s. in werking treden. De privacy waakhond heeft hierin meegestemd. Met de afvalpas kan men dan zijn restafval kwijt.

Bezoekersvergunningen:
Per 1 maart a.s. zal er weer een nieuwe bezoekersvergunning aangevraagd moeten zijn. Er komt een app die het makkelijk maakt om aan- en afmelden makkelijk te maken. Men kan dan niet meer per sms of telefonisch dit doorgeven. Dit werpt diverse vragen op bij bewoners die geen pc/tablet/smartphone of internet hebben. ***** legt dit bij de betrokken ambtenaar neer.
(Bellen blijft gewoon mogelijk vanaf 1 maart a.s., er komt een nieuw 088 nummer daarvoor. Er wordt nog even extra naar de brief gekeken of deze wellicht nog te onduidelijk is.)

Volgende vergadering is op maandag 4 maart a.s. om 13.00 uur.
Geprobeerd wordt om hier dan de twee wijkagenten bij te hebben het eerste termijn.

©www.ArnhemsHart.nl
05 februari 2019

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart