fbpx

01-Buurttafel Arnhems Hart 07-01-2019

01-Buurttafel Arnhems Hart 07-01-2019

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn deze online aangepast met een *****

-Welkom en de beste wensen voor 2019-

We blikken even terug naar 2018 waar veel is gedaan en gebeurd. En ook waarop we verder gaan inzetten in het komende nieuwe jaar. Er zijn diverse projecten wat nog gaat komen vanuit de gemeente Arnhem/derden zoals: Blauwe Golven, Coehoorn Visie en nieuwbouw Arnhem Centraal bv.

Reeds is ook bekend dat het voormalig Prinsenhof a/d Eusebiusplein van de Provincie Gelderland een Bastion hotel wordt en de vergunning is reeds aangevraagd. Ook boven Spar Centraal komen 24 appartementen. Daarnaast worden er ook in het winkelgebied woningen gedeeld en gerealiseerd.

Vanmorgen is in het Korenkwartier Café bekend geworden dat men drie potentiële huurders heeft voor de twee gemeentepanden in de Varkensstraat. En heeft Interbrew voormalig discotheek Manhattan verkocht aan een projectontwikkelaar. Hier komen dus woongelegenheden met beneden een winkelfunctie. Het Korenkwartier kent ook twee sluitende zaken zoals Café Stout en Absolute.

Ook voor 2019 heeft de gemeente Arnhem een budget van €400.000,- gereserveerd voor meer groen en zien bewoners daarvan graag een realisering van vaste plantsoenen i.p.v. de Corton stalen bakken die nu overal geplaatst zijn. Tevens moeten we na gaan denken over het huidige bomenbeleid en zien we graag de verdwenen kapvergunning weer terug in geheel Arnhem.

Reeds in 2018 zijn we gaan kijken naar de opzet van een buurthuis voor de binnenstadbewoners en zijn hier ook al goed over in gesprek. Een locatie die al is bezocht aan de Rijnkade heeft hiervoor de juiste mogelijkheden. 4x ***** gaan hiermee verder en ook in gesprek met o.a. wethouder Martien Louwers vanwege haar inclusiefunctie. Hoofdzakelijk gaat het om de vaste lasten de rest kan gesubsidieerd worden door De Dullertsstichting (deze heeft het al enigszins toegezegd).

We hebben een gesprek gehad met Burgerkracht en het TLO. Er komt eerst een gesprek met hun en Arnhem6811. Getracht wordt om een poging tot lijmen te komen. Daarna is er een gesprek met allen wat we niet uit de weg gaan. Tevens krijgen we binnenkort nog een correcte kasboek van 2017 (WOB verzoek) welk weer inzicht geeft op de fouten die ontdekt zijn.

Om juridisch goed te staan en ook aanspraak te kunnen maken op gelden is het beter om van Arnhems Hart een stichting mogelijk met ANBI te maken. De kosten hiervan zijn zo rond de €350,-. De statuten kunnen kort maar krachtig zijn en het reglement wordt dan door de bewoners gemaakt en vastgesteld. Op deze buurttafel is alvast een bestuur gekozen met goedkeuring van de aanwezigen. Bestuur is voor de eerste twee jaar gekozen.

Afgelopen kerst is er zoals elk jaar weer een ronde geweest met cadeaus die uitgedeeld zijn in de binnenstad. Ook zijn er twee volledig aangeklede kerstbomen bezorgd bij bewoners die vanwege diverse omstandigheden deze niet hadden aangeschaft. Bewoners konden aangemeld worden door anderen en hierop zijn ongeveer 60 mails ontvangen waaruit een selectie gemaakt is.

Coehoorn visie:
De gemeente Arnhem heeft samen met Stichting Coehoorn Centraal en Arnhem6811 een gebiedsvisie gemaakt. Vanaf begin zijn bewoners hier buiten gelaten en hebben ook geen inbreng kunnen doen. De gemeenteraad gaat via een rondetafelgesprek op woensdag 16 januari a.s. dit behandelen. Eerst informatief en vanuit daar wordt er pas besloten. Arnhems Hart is uitgenodigd om aan deze ronde tafel mee te praten en is daar ook bij aanwezig.

Globaal zijn de bewoners niet tegen het (meer) vergroenen van de buurt maar zijn bang dat de Stichting de overhand weer gaat nemen en ook de woonfunctie zwaar aangetast wordt. Ook de afsluiting van de Coehoornstraat bij Stella en de uitrit van de parkeergarage in de Bergstraat roept weerstand op.

Een aantal bewoners gaat op eigen titel een brief schrijven en er komt eentje waarbij diverse bewoners gaan ondertekenen. Ook zullen een aantal bewoners samen aan de rondetafelgesprek mee praten op eigen titel.

Arnhems Hart stelt een brief op waarbij diverse goede argumenten zitten die de bewoners zal ondersteunen.

De volgende buurttafel is op maandag 4 februari 2019 vanaf 13.00 tot 14.30 uur.

©ArnhemsHart.nl
9 januari 2019.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart