fbpx
Dossier & CoProjecten

Arnhemse perspectiefnota 2017-2020

Sturen vanuit wat nodig is om de wijken gezond te houden en tegelijk de kwaliteit van Arnhem als gewilde stad in de regio verder versterken. Dat is de lijn in de perspectiefnota 2017-2020 die het college presenteerde.

In de wijken komt het accent op de aanpak van schulden. Als stad in de regio legt het college nadruk op Arnhem als speler in de culturele eredivisie. Het college staat de komende vier jaar onder andere voor de volgende veranderopgaven: Wijksturing in uitvoering, transformatie sociaal domein, Arnhem Electricity, culturele eredivisie en vitale economie.

Het college houdt vast aan de koers die vorig jaar is ingezet. De veranderopgaven worden sterk met elkaar in verband worden gebracht en accenten zijn geplaatst op aanpak van schulden en op het uitdragen van de sterke culturele positie van Arnhem. Financieel worden de vooruitzichten langzaam beter, al moet er door kortingen en ongunstige herverdeling van geld door het Rijk de komende jaren nog steeds flink bezuinigd worden. Daarvoor werken de nieuwe wijkteams leefomgeving de komende maanden concrete voorstellen uit. Ondanks die bezuinigingen is het college van plan om bij de komende meerjarenbegroting geld te reserveren voor de nieuwbouw van zwembad Valkenhuizen en om investeren in de Korenmarkt op het moment dat ook andere partijen daar iets willen.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart