fbpx

Beleidsplan 2024

Beleidsplan Stichting Arnhems Hart 2024.

Inleiding:
Bewonersgroep Arnhems Hart is op 24 augustus 2016 opgericht. Aanleiding was het missen aan cohesie tussen de inwoners van de binnenstad, het ontbreken van korte lijnen met de gemeente en het gebrek aan informatie over actuele zaken die de binnenstad aangaan.

Als eerste is een website opgezet, is geïnvesteerd in sociale media en het rondbrengen van flyers. Dit heeft indertijd een flinke boost gegeven aan de bekendheid van Bewonersgroep Arnhems Hart.
Er kwam een maandelijkse buurttafel waarin inwoners met elkaar in gesprek gaan over allerlei actuele zaken in de binnenstad. Omgevingsvisie/wet, raadsbesluiten en voorstellen, vergroenen, herinrichtingsplannen, overlast, verkeer, (zwerf)afval e.d. komen hier aan bod.

Arnhems Hart organiseert de buurttafel die fungeert als aanspreekpunt voor de inwoners naar de gemeente, politie en gesprekspartners. Door de directe lijntjes heeft Arnhems Hart o.a. invloed uit kunnen oefenen op plannen en besluiten. Deze manier van participatie/inspraak heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Arnhems Hart heeft de stem van de inwoners van de binnenstad weten te mobiliseren.

Daarnaast is Arnhems Hart goed zichtbaar actief in de binnenstad. Het “knijpen” van zwerfafval is hier het meest zichtbaar van. Maar ook wandelsessies, vergroenen, kerst- en koffie ontmoetingen, Airborne Ontbijt worden door Arnhems Hart georganiseerd. Deze vorm van inspraak en participatie wordt door zowel de inwoners van de binnenstad als de gemeente Arnhem erg gewaardeerd. Het brengt bovendien geregeld inwoners bij elkaar die anders nooit met elkaar in contact waren gekomen. Arnhems Hart waakt daarnaast, i.s.m. de vrijwilligers, over de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad door het signaleren en melden van o.a. kapot meubilair/straatwerk/verlichting, gedumpt afval e.d. Dit kan gezien worden als een “conciërge”-functie.
In overleg met inwoners van de Arnhemse binnenstad is op 17 maart 2023 men officieel overgegaan naar Stichting Arnhems Hart.

Missie:
Stichting Arnhems Hart, is er voor inwoners, door inwoners. Samenwerken aan een schoon, heel, veilig en leefbaar binnenstad voor mens en dier: het Hart van Arnhem.

Visie:
Stichting Arnhems Hart gelooft in een binnenstad die voor iedereen een mooie, veilige en prettige plek is om te wonen, werken en recreëren. Een leefbare binnenstad bereikt men door open te staan voor iedereen in de omgeving. Participatie is hierbij cruciaal: Arnhems Hart is er voor de inwoners van de binnenstad om mee te denken, te participeren, te reageren, ideeën in te brengen en klachten naar voren te brengen. Arnhems Hart is namens de inwoners een gesprekspartner voor de gemeente.

Uitgangspunten:
Van een Bewonersgroep Arnhems Hart naar Stichting Arnhems Hart was een logische stap en al jaren de wens. Aan de uitgangspunten van bewonersgroep naar de stichting verandert er niets. Zo zijn er in de afgelopen jaren al diverse activiteiten georganiseerd zoals maandelijkse buurttafels, wandelsessies, kerst- en koffie ontmoetingen, Airborne Ontbijt als de binnenstad wekelijks ontdoen van (zwerf)afval. Stichting Arnhems Hart is toegankelijk voor een ieder die woont, werkt of verblijft in de binnenstad van Arnhem. De stichting wil een aanspreekpunt voor zowel de inwoners als de gemeente zijn. Al sinds de oprichting in 2016, als bewonersgroep, voert het regelmatig overleg met ambtenaren en stadsbestuurders van de gemeente, dit zal door de stichting gewoon worden voortgezet. Voor de gemeente is het hierdoor efficiënter en zijn er kortere lijntjes richting de inwoners. Stichting Arnhems Hart is transparant in de communicatie naar inwoners en dit zal de contacten met de lokale bestuurders (lees gemeente) en gesprekspartners meer verstevigen.

Speerpunten 2024:
De wens van de stichting is om in de nabije toekomst een eigen ontmoetingsplek te hebben (buurthuis) waar inwoners met praktische vragen naar binnen kunnen lopen. Koffie kunnen drinken, een praatje kunnen maken en een omgeving waar activiteiten georganiseerd kunnen worden, waaronder de buurttafel. Samenwerking met instanties en gesprekspartners is wenselijk.
Laagdrempeligheid is hierbij het toverwoord.

Eenzaamheid is een groter wordend probleem in Nederland, in de binnenstad merken we dit ook steeds vaker. De stichting was eerder al in gesprek om hier intensief mee bezig te gaan m.m.v. diverse gesprekspartners, echter door de corona liep dit vast. De gesprekken worden weer opgezet vanuit de stichting. Onze activiteiten en contacten zijn daar al op ingespeeld. De vrijwilligers zijn hier een spil in geworden. Sinds de oprichting als bewonersgroep zijn er tal van vrijwilligers actief die de binnenstad een warm hart toedragen. Naast het ondersteunen van activiteiten merken we dat er meer cohesie ontstaan is en zij zich enorm gewaardeerd voelen. Samen met gesprekspartners zorgen we voor een inclusieve binnenstad zoals de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Maar heeft de stichting veel aandacht voor; verkeer(overlast), diversiteit, milieu, klimaat en wonen. De bekendheid van de stichting zal worden bevorderd via de website, (sociale) media, folders/nieuwsbrieven en de contacten met inwoners, gemeente en politici.

Bestuur:
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris, aangevuld met één algemene bestuurslid. Verdere uitleg hieromtrent kan men terugvinden in de akte en het Huishoudelijke Reglement van de stichting.

ANBI status:
Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze is na oprichting van de Stichting aangevraagd en verkregen. Een ANBI status wordt verleend als een instelling voor negentig procent zich inzet voor het algemeen belang. Deze status wordt verleend door de Belastingdienst en heeft voordelen voor zowel de instelling als voor degene die de instelling (stichting in dit geval) geld wil schenken. Zie voor verdere uitleg de website van de Belastingdienst.

Financiën:
Stichting Arnhems Hart verwacht geld te kunnen genereren vanuit subsidies van de Gemeente, donateurs, sponsoren en/of donaties. Het Jaarverslag 2023 en verslag kascontrole 2023 zijn goedgekeurd op woensdag 3 april 2024 tijdens de maandelijkse buurttafel. Ook hier zijn de uitgangspunten: helder, duidelijk en transparant. De Kascommissie zal jaarlijks de in- en uitgaven van de Stichting controleren.

Samen sociaal, meedenken en actief de binnenstad verbeteren voor mens en dier.

Bestuur Stichting Arnhems Hart
1 mei 2024

Voorzitter: Dhr. E. Wiessenberg
Secretaris: Mevr. L. van der Ham
Penningmeester: Dhr. G. Schoonderbeek
Bestuurslid: Mevr. H. de Jager

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart